Individuele begeleiding

De ZorgSpecialist biedt begeleiding aan mensen met een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke beperking en mensen die een chronische ziekte hebben. Ook staan we klaar voor mensen die door het ouder worden beperkingen ondervinden. Wij helpen mensen zodat ze zolang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Door onze begeleiding kan opname in een instelling worden voorkomen of uitgesteld worden. 

Onze medewerkers helpen bijvoorbeeld bij het structureren van uw dag. Ook ondersteunen zij bij dagelijkse handelingen, waar u (tijdelijk) moeite mee hebt. 
Begeleiding valt onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) Uw gemeente is hiervoor verantwoordelijk. Ook kunt u ervoor kiezen om deze zorg particulier te betalen.
Het kan natuurlijk ook zijn dat u een combinatie wenst van zowel verpleging, persoonlijke verzorging en begeleiding. In dat geval kunnen wij in overleg met u een zorgplan opstellen naar uw wensen en behoeftes.  
Voor meer informatie kunt u ons contacteren middels de contactpagina of bellen naar het kantoor (023)5100-200.

Casemanagement dementie

Ook kwetsbare mensen, bijvoorbeeld mensen waarvan het geheugen minder wordt, blijven tegenwoordig langer thuis wonen. Om dit zo veilig mogelijk te maken biedt leefstijlmonitoring een uitkomst. In het huis worden in overleg met onze casemanager sensoren aangebracht. Onze casemanager analyseert de informatie en bespreekt deze met de cliënt en naasten. Natuurlijk wordt er vervolgens actie ondernomen wanneer het nodig is. Leefstijlmonitoring is een doeltreffende manier om vrijheid en veiligheid te combineren. Meer weten? Bel naar 023-5100200 en vraag naar Eveline, Brigitta of Esther.

Sporten en bewegen bij Marquant en de Hoogeberg

  • Marquant en de Hoogeberg bieden mogelijkheden voor ouderen om onder professionele begeleiding te sporten en bewegen. Meer informatie over deze projecten vindt u op deze pagina.  

Begeleiding groep

Ons Odensehuis in Ijmuiden,  is een welkome plek voor (jongere en oudere) mensen met geheugenproblemen en hun naasten.  Het Odensehuis richt zich op het bieden van perspectief, het vergroten van inzicht  en het vergroten van eigen kracht. Deelnemers zijn tegelijkertijd ook vrijwilligers; de setting is bewust niet-therapeutisch. In het Odensehuis Ijmuiden is er ruimte voor een zinvolle dagbesteding, onder meer door verschillende creatieve activiteiten, sport en bewegen, muziek en door het contact met lotgenoten.

Samenwerkingsverbanden

De ZorgSpecialist werkt samen met stichtingen om het mogelijk te maken dat iedereen, ook met een beperking zelfstandig kan gaan of blijven wonen.

Stichting Ecocura

Stichting Ecocura is een ouderinitiatief van een groep jongvolwassenen met een lichte verstandelijke beperking. In samenwerking met Gemeente Bennebroek en Woningbouwvereniging Préwonen is een uniek huis gebouwd, dat zelfstandige woonruimte biedt aan negen jongvolwassenen. Vervolgens zijn zij een samenwerkingsverband aangegaan met de ZorgSpecialist die verantwoordelijk is voor de begeleiding tijdens het wonen. Voor meer informatie kunt u kijken op www.ecocura.nl.

Stichting Samen Wonen Samen Sterk

Net als Ecocura is Samen Wonen Samen Sterk een ouderinitiatief van een groep jong volwassenen met een verstandelijke beperking op het niveau van ZMLK. In samenwerking met Woningbouwvereniging Préwonen zal zij zich gaan vestigen in het nieuwbouwproject “De Houtwech” aan de Galgenweg te Beverwijk. Ook hier is een samenwerkingsverband ontstaan met de ZorgSpecialist die verantwoordelijk is voor de begeleiding tijdens het wonen.