Jeugdzorg

Persoonlijke verzorging en begeleiding aan kinderen / jongeren tot 18 jaar valt onder de gemeentelijke verantwoordelijkheid binnen de Jeugdwet. De benodigde zorg en ondersteuning wordt in overleg met de gemeente, de behandelaar of CJG-coach en de zorgverlener vastgesteld.

Op het gebied van Jeugdzorg biedt de ZorgSpecialist in de regio Kennemerland:
  1. Begeleiding op scholen voor speciaal onderwijs. Onder andere op de professor van Gilseschool (kinderen met communicatieve beperking) en op de Schelp (ZMLK).
  2. Zorg op maat op algemene scholen
  3. Zorg en ondersteuning thuis; aansluitend bij de indicatie van het kind
We hebben geen wachtlijsten binnen de Jeugdzorg.